โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

ครบรอบ 45 ปี โรงเรียนของเรา

โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับ
จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ของโรงเรียน เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม

นายจินดา  กรองทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

     โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพทางการศึกษา พัฒนาเด็กให้ออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 08:27

ฉบับที่ 12-2567

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 08:27

ฉบับที่ 11-2567

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 08:25

ฉบับที่ 10-2567

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 08:24

ฉบับที่ 09-2567

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 08:16

ฉบับที่ 08-2567

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 11:53

ฉบับที่ 07-2567

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 11:51

ฉบับที่ 06-2567

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 11:49

ฉบับที่ 05-2567

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 11:47

ฉบับที่ 04-2567

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 11:45

ฉบับที่ 03-2567

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 11:44

ฉบับที่ 02-2567

วันอังคาร, 05 มีนาคม 2567 11:41

ฉบับที่ 01-2567

 1. ประกาศโรงเรียน
 2. จดหมายข่าว
 3. ประเมินโรงเรียน

ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567 10:40

19 มีนาคม 2567 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ยินดีต้อนรับ "นายประสิทธิ์ เรืองแสงอร่าม" รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมด้วยความยินดียิ่งครับ

วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567 13:23

16 มกราคม 2567 (ภาคบ่าย) สมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยราช กิจกรรมกีฬาวันครู ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567 13:20

16 มกราคม 2567 นายจินดา  กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รับรางวัลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดีเด่น  นางพรทิพย์  กาละซิรัมย์ รับรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่น สาขานาฏศิลป์ 

วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567 12:55

5 ม.ค.67 โรงเรียนยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมมิภักดิ์ ได้รับการย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567 15:36

13 ต.ค.66 กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567 15:09

9.ค.66 โรงเรียนขอแสดงยินดีกับรองฯนพสิทธิ์ นราพิชญ์พงศ์ ได้รับบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป.บร.2 และครูมุกดา พลพวก ได้รับบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน

ข่าวสารกลุ่มบริหารวิชาการ

วันเสาร์, 09 มีนาคม 2567 18:33

รับสมัครนักเรียนวันแรก 9 มีนาคม 2567 ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 13:24

8 มีนาคม 2567 วันนี้ กิจกรรมลูกเสือ ซ่อมนักเรียน มี่ไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ณ ลานต้นมะขาม มี นักเรียน มาซ่อม 5 คน ค่ะ

วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2567 12:22

4-8 มีนาคม 2567 การสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพุธ, 06 มีนาคม 2567 10:51

ประกาศรับสมัครนักเรียนปกติ วันที่ 9- 13 มีนาคม 2567 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 นำหลักฐานมาสมัครเรียนตามภาพ

วันพุธ, 06 มีนาคม 2567 08:54

2 มีนาคม 2567 มอบตัวนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) ในวันนี้มีนักเรียนมามอบตัว 16 คน สละสิทธิ์ 2 คน 

วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 10:39

27 กุมภาพันธ์ 2567 ต้อนรับคณะอนุกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ก.ต.ป.น.

ข่าวสารกลุ่มบริหารทั่วไป

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2567 10:47

18 มีนาคม 2567 คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 09:41

7 มีนาคม 2567 วันนี้เจ้าหน้าที่ สภ ห้วยราช มาตรวจเยี่ยมอำนวยความเรียบร้อย และดูแลสถานที่ภายในโรงเรียนให้ปลอดภัยครับ

วันศุกร์, 08 มีนาคม 2567 09:38

7 มีนาคม 2567 โครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการได้ทำMOUกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร

วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 08:47

14 กุมภาพันธ์ 2567 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้วยราช ออกตรวจ เฝ้าระวังความเสี่ยง

วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2567 08:34

10 กุมภาพันธ์ 2567 นายจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีเปิดงานากีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช 

วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567 14:08

27 มกราคม 2567 นายจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำคณะนักเรียนร่วมเชียร์นักวิ่ง

ข่าวสารกลุ่มบริหารงบประมาณ

วันพุธ, 06 มีนาคม 2567 08:47

2 มีนาคม 2567 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนจากโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤ๋ษ(MEP) ชำระค่าบำรุงการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Learning Group

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานะภาพการเรียนที่ดีในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย เพื่อสนองมาตรฐานสากล และกลุ่มประเทศ. อาเซียนภายใต้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

 

 

รายละเอียด

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

 

 

รายละเอียด

ภาษาไทย

ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ มาตรฐาน. และสาระการเรียนรู้ ๕ สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด. หลักการใช้ภาษา วรรณคดี ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ

 

 

รายละเอียด

คณิตศาสตร์

จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่จานวนและพีชคณิต การวัดและเราขาคณิต และสถิติ และความน่าจะเป็น จำนวนและพีชคณิต: เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง

 

 

รายละเอียด

สุขศึกษาและพลศึกษา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

 

 

รายละเอียด

ศิลปะ

การเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการ (Art Integrated Learning : AIL) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี พื้นฐานมาจากการเรียนรู้ “ผ่านศิลปะ” และ “ด้วยศิลปะ” เป็นกระบวนการที่ใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางการสอน

 

รายละเอียด

การงานอาชีพ

ฝึกฝนทักษะการทำงาน มุ่งเน้นการทำงานในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ ฝึกวิธีการทำงานด้วยตนเอง

 

 

รายละเอียด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มุ่งเน้นกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบริการสังคม กิจกรรมสวดมนต์ โฮมรูม เพื่อพัฒนาผู้เรียนในสมรรถนะต่างๆ ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมตลอดสัปดาห์

 

 

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • คู่มือนักเรียน 2567
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • ขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • ขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • เอกสารคำร้อง
 • คู่มืองานวัด&ประเมินผล

ตารางข้อมูล

 • ตารางสอนครู 
 • ตารางเรียนนักเรียน
 • ตารางการใช้ห้อง
 • ห้องHome Room
 • สรุปตารางรวมกลุ่มสาระฯ
 • ตารางนิเทศครูผู้สอน
 • ตารางสอนครู ระดับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน

044-696-097

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน  
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  
รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป  
รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล  

 

อีเมล์ส่วนกลาง

huairat@hrp.ac.th

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ห้อง 128
วิทยาศาสตร์  ห้อง 212
ภาษาไทย  ห้อง 418
สังคมศึกษาฯ  อาคาร 3
ภาษาต่างประเทศ   ห้อง 428
สุขศึกษาพลศึกษา  ช็อปพละ1
การงานอาชีพ  คหกรรม
ศิลปะ  อาคาร 5
แนะแนว  ห้อง 114

 

อีเมล์ส่วนกลาง

huairat@hrp.ac.th

 

กลุ่มงานอื่นๆ

บริหารวิชาการ อาคาร 1
บริหารงบประมาณ  อาคาร 1
บริหารงานบุคคล  อาคาร 1
ห้องปกครอง  อาคาร 1
บริหารทั่วไป  อาคาร 1
ห้องงานประกัน  ห้อง 112
ห้องสถานศึกษาสีขาว  ห้อง 112

 

อีเมล์ส่วนกลาง

huairat@hrp.ac.th

 

แจ้งเรื่องเข้าระบบ?

แจ้งเรื่องติดต่อ! ที่นี่

การส่งข้อมูลถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา 

E-Book Flip