โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

รับสมัครนักเรียนวันแรก 9 มีนาคม 2567 ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567