โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

8 มีนาคม 2567 วันนี้ กิจกรรมลูกเสือ ซ่อมนักเรียน มี่ไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ณ ลานต้นมะขาม มี นักเรียน มาซ่อม 5 คน ค่ะ