โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2