โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ตารางสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา