โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

2 มีนาคม 2567 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนจากโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤ๋ษ(MEP) ชำระค่าบำรุงการศึกษา

 mep1