โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

2 มีนาคม 2567 มอบตัวนักเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(MEP) ในวันนี้มีนักเรียนมามอบตัว 16 คน สละสิทธิ์ 2 คน