โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

10 กุมภาพันธ์ 2567 นายจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีเปิดงานากีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช 

 ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์