โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

7 มีนาคม 2567 โครงการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโดยท่านผู้อำนวยการได้ทำMOUกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร

 

43

44