โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

18 มีนาคม 2567 คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าลายอัตลักษณ์

 ในงานนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทย ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์