โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

16 มกราคม 2567 (ภาคบ่าย) สมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอห้วยราช กิจกรรมกีฬาวันครู ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์