โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

26 มกราคม 2567 นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนาย นายจินดา กรองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

คณะครูทีมงานจัดสถานที่จุดเชียร์งานบุรีรัมย์มาราธอน ศาลเจ้าแม่บัวลอย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์