โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและ..

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 และวันปิจฉิมนิเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมจตุรพิธพร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม