โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครู นักศึกษาฝึกประสงการณ์วิชาชีพครู รับเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 โดยมีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ที่โดมเอนกประสงค์